Narodowe Czytanie w Gminie Gołcza

W dniu 8 września na terenie Klubu Senior + w Mostku odbyło się Narodowe Czytanie 2018 zorganizowane przez Gminę Gołcza oraz Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Lekturą Narodowego Czytania było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, którego fragmenty czytali między innymi: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wójt Gminy Lesław Blacha, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Anna Cembrzyńska, uczestniczki Klubu Senior+, proboszcz parafii w Mostku ks. Jacek Kalkowski.

Czytaj więcej...

Otwarta Strefa Aktywności w Makowie

W Makowie mieszkańcy mogą już korzystać z Otwartej Strefy Aktywności, która wybudowana została w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku składa się z placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu i gier. Wartość inwestycji to 143 755,89 zł, z czego 50 000 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Czytaj więcej...

Nowe VOLVO dla OSP Przybysławice

Druhowie z OSP Przybysławice mogą już w pełni cieszyć się z nowego pojazdu, który otrzymali dzięki staraniom władz gminy o pozyskanie środków finansowych na jego zakup. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Gminie Gołcza, dla jednostki z Przybysławic będącej w KSRG zakupiony został średni samochód ratowniczo – gaśniczy wraz ze specjalistycznym wyposażeniem za kwotę 773 000 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Obowiązek wykaszania traw i niszczenia chwastów

Gmina Gołcza przypomina o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Zabieg likwidacji chwastów powinien być przeprowadzany, co najmniej raz w roku w okresie wegetacyjnym tj. od wiosny do jesieni. Obowiązek zwalczania chwastów wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2017r.poz. 1161). Niekoszone działki stają się zagrożeniem dla upraw rolnych oraz stanowią siedliska bytowania szkodników i gryzoni. Przy braku dłuższej pielęgnacji mogą zarastać roślinnością drzewiastą stwarzając zagrożenie pożarowe.

Czytaj więcej...

L sesja Rady Gminy Gołcza

Wiodącymi tematami L sesji Rady Gminy Gołcza, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2018r. były sport i oświata. Przedstawiciele działających na terenie gminy czterech klubów sportowych oraz Akademii Piłkarskiej Gołcza zaprezentowali sportową działalność i pochwalili się osiągnięciami drużyn. Natomiast dyrektorzy szkół poinformowali o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Czytaj więcej...

Spotkanie z porucznikiem Józefem Palimąką

W dniu 29 sierpnia 2018r. w Urzędzie Gminy w Gołczy odbyło się niecodzienne spotkanie z Panem Józefem Palimąką, urodzonym 9 maja 1926r. w Czaplach Małych, z których – jak sam wspominał - pochodziła słynna Kasztanka Józefa Piłsudskiego. Wizyta wyjątkowego gościa związana była z wyróżnieniem, które zostanie wręczone podczas patriotycznej uroczystości pt. „Lekcja historii w Czaplach Małych” w dniu 14 października 2018r. Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, na wniosek Wójta Gminy Gołcza Lesława Blachy, Rada Gminy Gołcza w dniu 30 sierpnia 2018r. podjęła uchwałę w sprawie nadania Panu Józefowi Palimące tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gołcza.

Czytaj więcej...

Pierwsze szkolenie u małopolskich terytorialsów

PIERWSZE SZKOLENIE U MAŁOPOLSKICH TERYTORIALSÓW

Ruszają pierwsze szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w Małopolsce. Wśród zakwalifikowanych do Terytorialnej Służby Wojskowej są zarówno rezerwiści, jak i ochotnicy, którzy nie służyli nigdy wcześniej w wojsku. Różnią się wiekiem, doświadczeniem zawodowym i zainteresowaniami, ale wszystkich łączy ogromny entuzjazm, chęć zadbania
o bezpieczeństwo swojej lokalnej społeczności oraz wspólne wartości.

Czytaj więcej...

I miejsce Ulinianek na dożynkach wojewódzkich

Koło Gospodyń Wiejskich z Uliny Wielkiej reprezentowało gminę Gołcza na XX Dożynkach Województwa Małopolskiego w Radziszowie w dniu 26 sierpnia 2018r. Gospodynie zabierając ze sobą okazały, własnoręcznie upleciony wieniec wzięły udział w Konkursie Wieńców Dożynkowych Województwa Małopolskiego. Praca i trud opłaciły się, gdyż w kategorii wieńców współczesnych KGW Ulina Wielka zajęła I miejsce otrzymując w nagrodę czek o wartości 2 000 zł. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...