Hala pneum

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Czytaj więcej...

Projekt unijny „Trampolina do przyszłości”

Mieszkańcy zamieszkujący powiaty woj. małopolskiego w wieku 15-29 lat, pozostający bez pracy, nie uczestniczący w kształceniu i szkoleniu mogą wziąć udział w projekcie „Trampolina do przyszłości”- programie zwiększającym możliwości zatrudnienia osób młodych” POWR.01.02.01-IP.15-12-006/17. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane Z Europejskiego Funduszu. Społecznego.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca koncepcji rozbudowy sieci gazowej w gminie Gołcza

W związku z zainteresowaniem Gminy Gołcza oraz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie rozwojem sieci gazowej na terenie gminy Gołcza, Zakład przystępuje do opracowania koncepcji rozwojowej, która określi zakres rzeczowy rozbudowy sieci gazowej. Ankiety należy składać do 16 lutego 2018 roku. 

Czytaj więcej...

Szkolenie dla rolników

Rada Powiatowa Małopolskiej Izby Rolniczej w Miechowie i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miechowie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w sali OSP Gołczy.

 

Czytaj więcej...

Gołcza w pierwszej dziesiątce najlepszych gmin w Polsce

Związek Powiatów Polskich ogłosił wyniki „Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2017”, w którym gmina Gołcza znalazła się w czołówce najlepszych i najbardziej rozwojowych samorządów w Polsce. W kategorii „Najlepsza gmina wiejska”, Gołcza zajęła 8 miejsce. Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań.

Czytaj więcej...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie informuje, iż wszystkie świnie wietnamskie utrzymywane w gospodarstwach na terenie całego kraju obowiązkowo podlegają identyfikacji i rejestracji zwierząt, niezależnie od rasy i celu ich utrzymywania, wszystkie świniowate muszą być oznakowane oraz utrzymywane w siedzibie stada zarejestrowanej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Więcej informacji tutaj

Wójt Gminy Gołcza odznaczony „Srebrnym Krzyżem Zasługi”

Z przyjemnością informujemy, że Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha odznaczony został „Srebrnym Krzyżem Zasługi” nadanym Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy za zasługi na rzecz społeczności lokalnej. Uroczystego odznaczenia, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, podczas Noworocznego Spotkania w dniu 11 stycznia 2017 roku.

Czytaj więcej...