Mundury damskie dla OSP

W ostatnim czasie gmina Gołcza zakupiła siedem kompletów damskich mundurów strażackich. Dwa z nich trafiły do jednostki w Szreniawie, a pozostałe pięć do jednostki w Wysocicach. Koszt zakupu to około 4 tys. zł. Dodatkowo zamówiono jeszcze jeden zestaw, który wkrótce otrzyma kolejna druhna z Wysocic.

Czytaj więcej...

Przedłużony termin na zgłaszanie kandydatów na urzędników wyborczych

Informujemy, iż uchwałą PKW z dnia 26 marca 2018 roku został przedłużony termin na zgłaszanie kandydatów na urzędników wyborczych – do dnia 16 kwietnia 2018 roku. Jednocześnie zmieniono liczbę urzędników wyborczych w gminach do 5000 mieszkańców – aktualny wykaz do pobrania tutaj.
 
 

Marcowa sesja Rady Gminy Gołcza

XLIV sesja Rady Gminy Gołcza odbyła się w dniu 27 marca. Uczestnicy obrad wysłuchali dwóch sprawozdań. Jedno z nich dotyczyło realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w gminie Gołcza w 2017 roku, a drugie realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017. Radni przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na bieżący rok.

Czytaj więcej...

Niedziela Palmowa w Gołczy

Już po raz piąty z rzędu zorganizowano w Gołczy uroczyste obchody Niedzieli Palmowej. Rozpoczęto je tradycyjnie przed urzędem gminy, skąd do kościoła parafialnego w Gołczy wyruszyła procesja z palmami wielkanocnymi i osiołkiem na czele. W procesji udział wzięli licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy, dzieci i młodzież szkolna, Koła Gospodyń Wiejskich, poczty sztandarowe, Wójt Gminy Lesław Blacha, Przewodniczący Rady Stanisław Makola, radny Sejmiku Mirosław Dróżdż, radni gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele innych instytucji.

Czytaj więcej...

Karol Okrasa w Wielkanocy

W dniu 23 marca 2018r. do Wielkanocy zawitał Karol Okrasa, któremu towarzyszyła Daria Ładocha. Znany z telewizji kucharz rozmawiał z uczestnikami spotkania o potrawach świątecznych i tradycjach wielkanocnych, rozdawał również autografy i książki kulinarne. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gołczy, przedstawiciele Klubu Senior +, KGW „Makowianki”, okoliczni mieszkańcy, sołtys i radny Wielkanocy oraz przedstawiciele Gminy Gołcza, na czele z Wójtem Gminy Lesławem Blachą i Przewodniczącym Rady Stanisławem Makolą.

Czytaj więcej...

Doradca z ODR pomoże wypełnić e-wniosek

Informujemy, iż w każdą środę w godz. 8.00 – 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołczy, doradca ODR Miechów będzie udzielał pomocy w wypełnianiu e-wniosków o dopłaty bezpośrednie. Zapraszamy rolników do korzystania z proponowanej formy pomocy.

 

Będą nowe nawierzchnie asfaltowe

Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał umowę na przebudowę dróg gminnych oraz placu gminnego z firmą MIKA Jerzy, Marcin, Rafał Migdał z Nasiechowic. Wartość inwestycji to 117 994,08 zł. W ramach zadania przebudowane zostaną dwa odcinki dróg w Buku (w kierunku pól i Prusy) oraz plac gminny przy remizie OSP w Szreniawie.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) zwołuje się XLIV sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 27 marca 2018 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...