Hala pneum

Pomoc żywnościowa - wydawanie paczek - listopad 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje, że w dniach 22 - 24 listopada 2017 r. będą wydawane paczki żywnościowe dla osób, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wydawanie paczek odbędzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołczy:   w godzinach 9:00 – 14:00.  Zapraszamy po odbiór paczek.

Wojewoda Małopolski zawiadamia

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wydaniu 27 października 2017 r. decyzji nr 41/BZ/2017 znak: WI-XI.7840.1.89.2017.AS, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków)”, obejmująca:

Czytaj więcej...

Podatki bez podwyżki

Od 2013 roku, Rada Gminy Gołcza uchwala stawkę podatku rolnego na tym samym poziomie. W 2018 roku także nie będzie podwyżki. Właściciele budynków mieszkalnych oraz posiadacze środków transportowych również nie zapłacą więcej. Zdecydowano o tym podczas czterdziestej sesji, która odbyła się w dniu 7 listopada 2017r.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na bezpłatny wyjazd do kina

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza zaprasza pełnoletnich czytelników na bezpłatny wyjazd do kina na ekranizację powieści "Pierwszy śnieg" Jo Nesbo. Wyjazd odbędzie się 14 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 19.00. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 12 3886044.

Czytaj więcej...

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018r.

W związku z ogólnopolską akcją szkoleń pod hasłem Wtorki z JPK pracownicy Urzędu  Skarbowego w Miechowie przeprowadzą we wszystkie wtorki listopada 2017r. bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiębiorców. Odbędą się one w siedzibie urzędu ul. Stanisławy Daneckiej 1 w Miechowie w sali konferencyjnej (pok. 6). Tematem związanym z wysyłką JPK jest zakładanie profilu zaufanego (eGo), dlatego przeprowadzone zostaną również szkolenia z tego zakresu.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Gołczy

W dniu 28 października 2017r. w remizie OSP w Trzebienicach odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Gołczy. Spotkanie otworzył prezes zarządu dh Lesław Blacha witając wszystkich uczestników, członków zarządu i gościa Komendanta PSP w Miechowie Grzegorza Kosińskiego. W czasie posiedzenia, prezes zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu w mijającym roku oraz z działalności przeciwpożarowej i szkoleniowej.

Czytaj więcej...

Gołcza wysoko w XXIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin

W tegorocznej XXIII edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin - Małopolska 2017, Gmina Gołcza zajęła 2. miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej oraz wysokie 6. miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej. Podczas uroczystości podsumowania wyników, która odbyła się w Mucharzu w dniu 27 października 2017r., Wójt Gminy Lesław Blacha wraz z koordynatorem samorządowym turnieju – Markiem Machnikiem odebrali podziękowania za wkład w organizację turnieju oraz honorowe wyróżnienia

Czytaj więcej...

Asystenci Parlamentarni w Gołczy

Serdecznie zapraszamy na dyżur asystentów parlamentarnych - Posła Na Sejm RP Andrzeja Adamczyka oraz Senatora RP Marka Pęka, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Gołcza - sala obrad 8 listopada 2017 roku o godz. 9:30-11:00 (środa)

Zgłoszenie i nformacje:tel 12 257 90 32