Zyczenia2019

Podpisanie umów na modernizację dróg gminnych

Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał umowy na przebudowę dróg gminnych asfaltowych w Makowie i Czaplach Wielkich oraz dojazdowych do pól w Czaplach Małych, Kamienicy, Trzebienicach i Mostku. Łączna wartość inwestycji to 448 734,61 zł.

 

Czytaj więcej...

Ochronne szczepienie lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniachod 4 do 13 kwietnia 2019r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie, która zostanie wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Czytaj więcej...

Finał Ligii pod balonem

W dniach 9, 10, 16, 17 marca 2019r. zostały rozegrane mecze finałowe turnieju rozgrywek ligowych „Liga pod balonem” w kategorii wiekowej: Młodziki, Orliki, Żaki, Skrzaty. W turniejach rozegranych w ciągu 4 miesięcy (grudzień-marzec) wzięło udział ponad 300 zawodniczek i zawodników z terenów powiatu miechowskiego, olkuskiego i krakowskiego. Każdy zespół w całym cyklu rozegrał 300 minut.

Czytaj więcej...

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie - przeglądy hodowlane

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że W podanych niżej terminach i miejscowościach organizuje wiosenne przeglądy hodowlane koni, na których odbędą się:
1. opis słowny i graficzny oraz czipowanie źrebiąt rocznika 2019 r. do paszportu (koszt paszportu 125 zł.+ opłata pocztowa - z dnia 1.02.2017r) wraz z matkami i świadectwem pokrycia klaczy z 2018 r. Źrebięta wszystkich ras (prymitywne, szlachetne, zimnokrwiste i kuce) mogą być znakowane po ukończeniu 14 dni życia, jeżeli są dobrze rozwinięte i zdrowe (paszport koniowatego musi być wydany do jednego roku życia od daty urodzenia źrebięcia (źrebię musi być opisane, zaczipowane i wydany paszport).

Czytaj więcej...

V sesja Rady Gminy Gołcza

V sesja Rady Gminy Gołcza, która odbyła się w dniu 21 marca 2019 roku obfitowała w różnorodną tematykę. Kierownik Posterunku Policji w Charsznicy asp. Sławomir Hajduła przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy w roku 2018. Uchwalono program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2019.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zwołuje się V sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 21 marca 2019 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Pomoc żywnościowa - wydawanie paczek – marzec 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje, że w dniach 27 - 29 marca 2019 r. będą wydawane paczki żywnościowe dla osób, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wydawanie paczek odbędzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołczy:   w godzinach 9:00 – 14:00. W dniu 27 marca 2019r paczki będą wydawane od godz.11.00 do 14.00. Zapraszamy po odbiór paczek.

"Wójt Roku 2018" - głosowanie trwa

Wczoraj ruszyło głosowanie w ogólnopolskim konkursie "Wójt Roku 2018". W gronie 10 finalistów konkursu znalazł się Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha.

Wójt Roku 2018 to konkurs, organizowany przez Redakcję Audycji Rolnych Telewizji Polskiej. Kandydatury wójtów do konkursu mogli zgłaszać mieszkańcy gmin, instytucje i organizacje, przesyłając formularz zawierający opis osiągnięć wójta z 2018 roku.

Czytaj więcej...