Dopłaty tylko przez Internet

Przypominamy, że od 2018 roku uległy zmianie zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Wnioski należy składać w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Więcej informacji tutaj

Dzień Babci i Dziadka w barwach patriotycznych

Rok 2018, to rok wyjątkowy, z uwagi na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Najmłodsi mieszkańcy gminy już rozpoczęli świętowanie okrągłej rocznicy. W biało-czerwonych barwach wystąpili na Dniu Babci i Dziadka, który odbył się w dniu 4 lutego w hali sportowej w Gołczy. Przedszkolaki podziękowały swoim babciom i dziadkom za miłość, opiekę i poświęcony czas. Wyrecytowały wiersze, zaśpiewały piosenki i wręczyły upominki.

Czytaj więcej...

Dotacje na wymianę źródeł ciepła - PONE 2018

Zapraszamy do złożenia deklaracji dla osób, które chcą wymienić w swoich domach źródło ciepła na ekologiczne! Dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Ostateczny termin złożenia ankiet upływa 28 lutego 2018 roku. 

Czytaj więcej...

Szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, PZDR w Miechowie zaprasza na szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego. Szkolenie odbędzie się w Gołczy w remizie OSP w dniu 7.02.2018 r. (środa). Początek o godz. 9.00.

Czytaj więcej...

Spartak Wielkanoc - Gołcza zwycięzcą Ligi Halowej o Puchar Wójta Gminy Gołcza

Zwycięzcą VI edycji Ligi Halowej o Puchar Wójta Gminy Gołcza został Spartak Wielkanoc - Gołcza. Drugie miejsce zdobyła Pogoń Miechów, trzecie Czarni 03 Grzegorzowice, a na kolejnych miejscach znaleźli się: Strażak Przybysławice, Olimpia Czaple Wielkie, Trzy Buki Wierzchowisko, Dłubnia Jangrot i Legion Bydlin. W ramach turnieju, osiem zespołów toczyło pojedynki przez pięć niedziel począwszy od 6 stycznia.

Czytaj więcej...

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Czytaj więcej...

Projekt unijny „Trampolina do przyszłości”

Mieszkańcy zamieszkujący powiaty woj. małopolskiego w wieku 15-29 lat, pozostający bez pracy, nie uczestniczący w kształceniu i szkoleniu mogą wziąć udział w projekcie „Trampolina do przyszłości”- programie zwiększającym możliwości zatrudnienia osób młodych” POWR.01.02.01-IP.15-12-006/17. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane Z Europejskiego Funduszu. Społecznego.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca koncepcji rozbudowy sieci gazowej w gminie Gołcza

W związku z zainteresowaniem Gminy Gołcza oraz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie rozwojem sieci gazowej na terenie gminy Gołcza, Zakład przystępuje do opracowania koncepcji rozwojowej, która określi zakres rzeczowy rozbudowy sieci gazowej. Ankiety należy składać do 16 lutego 2018 roku. 

Czytaj więcej...