Zaproszenie na szkolenie Małopolskiej Izby Rolniczej

Małopolska Izba Rolnicza w Miechowie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w piątek 21.02.2020r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej w Ośrodku Zdrowia w Gołczy. Tematyka szkolenia: informacje z działalności MIR, płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2020 roku, planowane działania inwestycyjne PROW 2014-2020, ASF i bioasekuracja, ptasia grypa oraz ubój gospodarczy, prewencja i zapobieganie wypadkom, zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotanowa i ramowa dyrektywa wodna, nowe przepisy dotyczące zdrowia roślin. Więcej informacji tutaj  

Gwiazdka dla Amelki po raz drugi

W dniu 9 lutego 2020 roku w hali sportowej w Gołczy odbył się festyn charytatywny „Gwiazdka dla Amelki” pod honorowym patronatem posłanki na Sejm RP Agnieszki Ścigaj, Wójta Gminy Gołcza Lesława Blachy, radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosława Dróżdża oraz dyrektora oddziału Sarii w Wielkanocy Leszka Heriana. Przeprowadzona została dobrowolna zbiórka pieniężna, dzięki której na leczenie i specjalistyczną rehabilitację Amelki udało się zebrać ponad 42 tys. zł.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne przed silnym wiatrem

IMGW-PIB ostrzega przed silnym wiatrem o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 12:27 w dniu 10.02. do godz. 21:00 w dniu 10.02.2020r. 

 

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny. Aby otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu należy:  mieć ukończone 25 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować, być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), dodatkowo, jeśli ma się mniej niż 50 lat, wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę, osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 25 do 65 roku życia mogą uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.

Czytaj więcej...

Styczniowa sesja Rady Gminy Gołcza

Bezpieczeństwo, porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa na terenie Gminy Gołcza w 2019 roku to przewodnie tematy XIII sesji Rady Gminy Gołcza, która odbyła się w dniu 23 stycznia 2020r. O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego informował Zastępca Komendanta Policji w Miechowie mł. insp. Mariusz Gurda oraz Kierownik Posterunku Policji w Charsznicy asp. Sławomir Hajduła. Informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku przedstawił Komendant Powiatowy PSP w Miechowie mł. bryg. mgr inż. Michał Majda, a także Komendant Gminny OSP Paweł Pysz.

Czytaj więcej...

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że od dnia 1 lutego do końca lutego 2020 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie (oryginały do wglądu), dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020r.

Wniosek pobierz, Oświadczenie pobierz