Zawiadomienie o LIII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zwołuje się LIII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 19 października 2018 roku (piątek) o godzinie 12:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy. Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

Czytaj więcej...

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

ARiMR zaprasza na spotkanie konsultacyjne dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku na wsparcie do rozpoczęcia działalności pozarolniczej

do dyspozycji beneficjentów będą konsultanci ARiMR, termin konsultacji:

Czytaj więcej...

Szkolenie - Ubój na potrzeby własne

Urząd Gminy w Gołczy przypomina o terminie szkolenia „Ubój na potrzeby własne”, które odbędzie się 16.10.2018r o godz. 10.00 w budynku OSP w Gołczy. Zapraszamy wszystkich uczestników wpisanych na listę oraz pozostałych chętnych zainteresowanych tematyką szkolenia.

Pomoc Żywnościowa 2018

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy, informuje o przystępowaniu do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W związku z tym jest możliwość skorzystania ze wsparcia w formie paczek żywnościowych.

Celem Programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących z terenu całej Polski.

Czytaj więcej...

I miejsce Gminy Gołcza w grupie 5-7,5 tys. mieszkańców w XXIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin

W dniu 8 października 2018r. Wójt Gminy Lesław Blacha wraz z koordynatorem sportu Markiem Machnikiem uczestniczyli w uroczystej gali finałowej XXIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin – Małopolska 2018, która odbyła się w Gorlickim Centrum Kultury. Odebrali nagrodę za zajęcie I miejsca w grupie 5 -7,5 tys. mieszkańców w klasyfikacji wojewódzkiej i II miejsca w klasyfikacji ogólnopolskiej.

Czytaj więcej...

Nowy sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych

W dniu 9 października 2018 roku, w Urzędzie Gminy w Gołczy odbyło się spotkanie, w czasie którego dokonano oficjalnego przekazania nowo zakupionego sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych w ramach środków pozyskanych z programu „Bezpieczna Małopolska 2018” oraz MSWiA.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Lesław Blacha – Pasjonatem Sportowej Polski

Miło nam poinformować, że Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha został laureatem konkursu "Pasjonat Sportowej Polski". Wyróżnienie to otrzymało 40 laureatów, którzy poprzez swoją pasję do sportu zachęcają dzieci, młodzież i dorosłych do zdrowego stylu życia, a poprzez aktywne działania przyczyniają się do tworzenia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Polsce.

Czytaj więcej...

Konsultacje Program Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r.

Program Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r. określa zasady, zakres i formy współpracy gminy Gołcza z trzecim sektorem, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu gminy. Spodziewanym efektem współpracy jest wzrost dynamiki i efektywności działań na rzecz społeczności lokalnej.

Czytaj więcej...