Kolejna pomoc dla KGW

Nawet do 5 tys. zł dla KGW - Nabór wniosków od 7 maja! Pomoc finansowa po raz kolejny trafi do Kół zarejestrowanych w ARiMR.
Wniosek o przyznanie można znaleźć tutaj: https://bit.ly/2JlRhGQ
Warunkiem otrzymania dotacji także w tym roku jest rozliczenie uprzednio uzyskanej pomocy. Będzie ona przyznawana do wyczerpania środków. Na ten cel przeznaczono kwotę 40 mln zł.

Czytaj więcej...

VI sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 16 maja 2019 roku odbyła się VI sesja Rady Gminy Gołcza, w czasie której uchwalono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Od 1 czerwca 2019 roku mieszkańcy będą płacić miesięcznie 12 zł od 1 osoby, jeśli odpady będą zbierane w sposób selektywny lub 20 zł od 1 osoby, jeśli odpady będą zbierane w sposób zmieszany. Uchwalone stawki wynikają z konieczności dostosowania opłat do ponoszonych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, z uwagi na nową umowę zawartą z firmą odbierającą odpady.

Czytaj więcej...

Niecodzienne lekcje wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Gołczy

W piątek 10 maja 2019r. uczniowie klas IV-VIII i oddziałów gimnazjalnych szkół podstawowych z Gołczy, Szreniawy i Wysocic mieli niecodzienną okazję uczestniczyć w alternatywnych lekcjach wychowania fizycznego z udziałem lekkoatletki, 69-krotnej mistrzyni Polski, medalistki Mistrzostw Europy i Świata, Olimpijki w skoku o tyczce Pani Moniki Pyrek.

Czytaj więcej...

ARiMR składanie wniosków o dopłaty przedłużone do końca maja W Małopolsce brakuje jeszcze 28 tys. wniosków

O dwa tygodnie przedłużony został termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW 2014-2020 za rok 2019.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, ARiMR przyjmuje wnioski za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Co roku w Małopolsce o dopłaty ubiega się ponad 117 tys. rolników. Do 10 maja, wraz z oświadczeniami, do Agencji wpłynęło blisko 89 tys. formularzy.   

Czytaj więcej...

„W poszukiwaniu straconego czasu - wyprawa w świat książek i nie tylko"

Po raz kolejny Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza im. ks. dra Jana Piekoszewskiego została beneficjentem programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki. Projekt pod nazwą „W poszukiwaniu straconego czasu - wyprawa w świat książek i nie tylko” to cykl wydarzeń kulturalnych w Gminie Gołcza związanych z książką. Zadanie realizowane jest we współpracy z Klubem Senior + z Mostku oraz Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Gołczy.

Czytaj więcej...

Zaproszenie

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Gołcza organizuje
w dniach 4-7 czerwca 2019 roku

Wyjazd studyjny do Saksonii o charakterze edukacyjno – informacyjnym w zakresie poznania dobrych praktyk zagospodarowania terenów poprzemysłowych

Więcej informacji w załączniku - pobierz

ARiMR informuje

Ostateczny termin składania wniosków o płatności bezpośrednie to - 15 maja 2019. W tym roku nie ma sygnałów o przedłużeniu terminu. Placówki ARiMR w Małopolsce od 6 do 15 maja, w dni robocze, pracować będą od godz. 7.30 do godz. 18.00.