Otwarta Strefa Aktywności w Makowie

W Makowie mieszkańcy mogą już korzystać z Otwartej Strefy Aktywności, która wybudowana została w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku składa się z placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu i gier. Wartość inwestycji to 143 755,89 zł, z czego 50 000 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Czytaj więcej...

Nowe VOLVO dla OSP Przybysławice

Druhowie z OSP Przybysławice mogą już w pełni cieszyć się z nowego pojazdu, który otrzymali dzięki staraniom władz gminy o pozyskanie środków finansowych na jego zakup. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Gminie Gołcza, dla jednostki z Przybysławic będącej w KSRG zakupiony został średni samochód ratowniczo – gaśniczy wraz ze specjalistycznym wyposażeniem za kwotę 773 000 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Obowiązek wykaszania traw i niszczenia chwastów

Gmina Gołcza przypomina o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Zabieg likwidacji chwastów powinien być przeprowadzany, co najmniej raz w roku w okresie wegetacyjnym tj. od wiosny do jesieni. Obowiązek zwalczania chwastów wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2017r.poz. 1161). Niekoszone działki stają się zagrożeniem dla upraw rolnych oraz stanowią siedliska bytowania szkodników i gryzoni. Przy braku dłuższej pielęgnacji mogą zarastać roślinnością drzewiastą stwarzając zagrożenie pożarowe.

Czytaj więcej...

L sesja Rady Gminy Gołcza

Wiodącymi tematami L sesji Rady Gminy Gołcza, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2018r. były sport i oświata. Przedstawiciele działających na terenie gminy czterech klubów sportowych oraz Akademii Piłkarskiej Gołcza zaprezentowali sportową działalność i pochwalili się osiągnięciami drużyn. Natomiast dyrektorzy szkół poinformowali o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Czytaj więcej...

Spotkanie z porucznikiem Józefem Palimąką

W dniu 29 sierpnia 2018r. w Urzędzie Gminy w Gołczy odbyło się niecodzienne spotkanie z Panem Józefem Palimąką, urodzonym 9 maja 1926r. w Czaplach Małych, z których – jak sam wspominał - pochodziła słynna Kasztanka Józefa Piłsudskiego. Wizyta wyjątkowego gościa związana była z wyróżnieniem, które zostanie wręczone podczas patriotycznej uroczystości pt. „Lekcja historii w Czaplach Małych” w dniu 14 października 2018r. Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, na wniosek Wójta Gminy Gołcza Lesława Blachy, Rada Gminy Gołcza w dniu 30 sierpnia 2018r. podjęła uchwałę w sprawie nadania Panu Józefowi Palimące tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gołcza.

Czytaj więcej...

Pierwsze szkolenie u małopolskich terytorialsów

PIERWSZE SZKOLENIE U MAŁOPOLSKICH TERYTORIALSÓW

Ruszają pierwsze szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w Małopolsce. Wśród zakwalifikowanych do Terytorialnej Służby Wojskowej są zarówno rezerwiści, jak i ochotnicy, którzy nie służyli nigdy wcześniej w wojsku. Różnią się wiekiem, doświadczeniem zawodowym i zainteresowaniami, ale wszystkich łączy ogromny entuzjazm, chęć zadbania
o bezpieczeństwo swojej lokalnej społeczności oraz wspólne wartości.

Czytaj więcej...

I miejsce Ulinianek na dożynkach wojewódzkich

Koło Gospodyń Wiejskich z Uliny Wielkiej reprezentowało gminę Gołcza na XX Dożynkach Województwa Małopolskiego w Radziszowie w dniu 26 sierpnia 2018r. Gospodynie zabierając ze sobą okazały, własnoręcznie upleciony wieniec wzięły udział w Konkursie Wieńców Dożynkowych Województwa Małopolskiego. Praca i trud opłaciły się, gdyż w kategorii wieńców współczesnych KGW Ulina Wielka zajęła I miejsce otrzymując w nagrodę czek o wartości 2 000 zł. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

Gmina Gołcza na dożynkach powiatowych

W minioną niedzielę w Książu Wielkim odbyły się XVIII Dożynki Powiatu Miechowskiego. Podczas tegorocznego Powiatowego Święta Plonów naszą gminę reprezentowali Wójt Gminy Lesław Blacha oraz Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola. Nie zabrakło także kół gospodyń wiejskich. W tym roku degustację lokalnych potraw na stoisko promocyjne gminy Gołcza przygotowały gospodynie z Kamienicy i Makowa.

Czytaj więcej...