Nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał nową umowę na odbiór odpadów komunalnych z Romualdem Kwietniem reprezentującym Zakład Usług Komunalnych z Prądnika Korzkiewskiego. W związku z tym, w najbliższych dniach wyłoniony w drodze przetargu wykonawca dostarczy mieszkańcom kosze na śmieci oraz harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) zwołuje się XIV sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 10 marca 2020 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Telefoniczna Informacja Pacjenta w sprawie podejrzenia zakażeniem koronawirusem

Pod numerem bezpłatnej i całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta uzyskać można informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800-190-590. Połączenie z Telefoniczną Informacją Pacjenta jest bezpłatne, a z konsultantami można porozmawiać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Czytaj więcej...

Dyżur Ekodoradcy dla biznesu

Informujemy, że w dniu 11.03.2020 r. w godzinach 8:00-14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołczy odbędzie się dyżur Ekodoradcy dla biznesu, adresowany w szczególności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Podczas indywidualnych spotkań, zainteresowani przedsiębiorcy, otrzymają informacje na temat najważniejszych kwestii środowiskowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w szczególności:

Czytaj więcej...

Dopłaty - oświadczenie zamiast eWniosku od 2 marca

Od 2018 roku rolników obowiązuje wniosek składany przez internet przy ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie. Ci, którzy gospodarują na mniejszych areałach, mogli jednak dostarczać do ARiMR papierowe, 1-stronicowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z poprzedniego roku. To ułatwienie będzie dostępne także w tym roku. Dotychczas ARiMR przyjmowała oświadczenia od 15 lutego do 14 marca. W tym roku termin ten uległ zmianie. Oświadczenie będzie można dostarczyć do placówek ARiMR od 2 marca do 15 kwietnia.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne w ramach FIO

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze zaprasza grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe zainteresowane pozyskaniem dotacji na lokalne działania do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2020r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów.  29 lutego br. rozpoczyna się nabór w konkursie grantowym FIO Małopolska Lokalnie w którym można starać się o 5 tys. zł na realizację społecznych planów i marzeń na terenie województwa małopolskiego. Więcej informacji tutaj

Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

W dniu 29 lutego 2020r. kończy się umowa z firmą TAMAX na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gołcza. W związku z tym, prosimy mieszkańców, aby gromadzili odpady komunalne w workach i przygotowali puste kosze, ponieważ będą one przez firmę TAMAX odbierane. O terminie ich odbioru, mieszkańcy zostaną poinformowani w możliwie najskuteczniejszy sposób tj. poprzez sołtysów, radnych, stronę internetową, facebooka, tablice ogłoszeń.

Czytaj więcej...

Gmina Gołcza przyjazna inwestorom

W dniu 20 lutego 2020 roku, Wójt Gminy Lesław Blacha odebrał wyróżnienie Krakowskiego Parku Technologicznego „Gmina przyjazna inwestorom”. W wydarzeniu udział wzięli goście honorowi Wicepremier Jarosław Gowin i Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Czytaj więcej...