Hala pneum

Ostrzeżenie meteorologiczne 119 - opady śniegu

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie prognozuje wystąpienie opadów śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich od 5 cm do 15 cm, w górach miejscami do 30 cm. W górach zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie obowiązuje do godz.00:00 dnia 30.10.2017

Projekt od szkolenia do zatrudnienia - Yei.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Miechowie, zaprasza do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia - Yei”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W ramach miechowskiej grupy jest dostępnych 10 miejsc, rekrutacja: wrzesień-październik 2017 roku.

Szczegóły na plakacie. Zapraszamy!

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) zwołuje się XL sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 07 listopada 2017 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Szczepienie wolno żyjących lisów przeciw wściekliznie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie w nawiązaniu do pisma Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii               WIW-ChZ.913.6.74.2017 z dnia 16 października 2017r. informuje, że jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego odbędzie się w dniach od 2 do 12 listopada. Zostanie ona wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów i jej ręczne wyłożenie.

Czytaj więcej...

Wypłata zwrotu podatkowego akcyzowego II transza 2017

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że w kasie urzędu wypłacany jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla rolników, którzy złożyli wnioski w sierpniu 2017 roku i zadeklarowali zwrot kwoty do kasy urzędu. Niepobrana należność, zostanie po pomniejszeniu o koszty jej zwrotu, przekazana za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wnioskodawcy.

Hala pneumatyczna w Szreniawie

Nad „Orlikiem” w Szreniawie pojawił się ogromny balon. To hala pneumatyczna, która została zamontowana nad boiskiem do piłki nożnej. Wartość inwestycji wynosi 554 717,70 zł. Obiekt w okresie jesienno - zimowym będzie stanowić zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego. Hala będzie montowana i demontowana każdego roku. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, z obiektu sportowego będzie można korzystać przez cały rok.

Czytaj więcej...

Ocalić od zapomnienia rękodzieło ludowe

W dniu 22 października 2017r., w Kamienicy odbyło się jesienne spotkanie zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kamienicy. Było ono podsumowaniem realizowanego w ramach dofinansowania z Województwa Małopolskiego projektu pn. „Ocalić od zapomnienia rękodzieło ludowe”.

Czytaj więcej...

Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Gołcza

Gmina Gołcza, w 2017 roku realizowała zadanie pn. Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Gołcza. Prace prowadzone były na obszarze 1,85 ha. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 7 500 zł brutto. Na wniosek Gminy Gołcza z dnia 07.03.2017r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie umowy dotacji nr D/068/17/42 z dnia 14.06.2017r. udzielił Gminie Gołcza na w/w zadanie dotację w kwocie 6 633,92 zł.

Czytaj więcej...