Rada Gminy zarządziła wybory sołtysów wsi i rad sołeckich

Rada Gminy Gołcza podczas IV sesji w dniu 30 stycznia 2019 roku zarządziła wybory sołtysów wsi i rad sołeckich. Pierwsze zebranie wyborcze odbędzie się w Zawadce w dniu 27 lutego 2019r. Następne zebrania zaplanowano na dzień 1 marca 2019r. w sołectwach: Adamowice, Kamienica, Laski Dworskie, Przybysławice, Ulina Mała, Wielkanoc, Żarnowica. W dniu 2 marca 2019r. zebrania odbędą się w: Buku, Chobędzy, Cieplicach, Czaplach Małych, Czaplach Wielkich, Gołczy, Krępie, Makowie, Mostku, Rzeżuśni, Szreniawie, Trzebienicach, Ulinie Wielkiej i Wysocicach.

Czytaj więcej...

Rolnicy zobowiązani do rejestracji w Sanepidzie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie przypomina, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego (zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane) obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zwołuje się IV sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Noworoczne Spotkanie z udziałem Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika

W dniu 16 stycznia 2019 roku w Gołczy odbyło się Noworoczne Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Wójta Gminy Lesława Blachy. Podobnie jak w roku ubiegłym wziął w nim udział Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, który zawsze chętnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach gminy oraz wspiera działalność naszego samorządu.

Czytaj więcej...

Szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roslin

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, PZDR w Miechowie zaprasza na szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego. Szkolenie odbędzie się w Gołczy w remizie OSP w dniu 12.02.2019 r. (wtorek). Początek o godz. 9.00.

Czytaj więcej...

Noworoczny Koncert Kolęd

W dniu 11 stycznia 2019r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gołczy odbył się Noworoczny Koncert Kolęd. Główną atrakcją był wspólny występ trzech połączonych orkiestr dętych: Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Gołcza, orkiestry dętej z Lelowa i orkiestry ze Szczekocin. Na scenie zagrało jednocześnie 63 wykonawców.

Czytaj więcej...

Terminarz polowań

Przypominamy o terminarzu polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 Kół Łowieckich:

Terminarz Koła Łowieckiego KSZYK pobierz

Terminarz Koła Łowieckiego SZARAK pobierz

Terminarz Koła Łowieckiego GAMRAT pobierz

Terminarz Koła Łowieckiego JASTRZĄB pobierz

Dodatkowy plan JASTRZĄB pobierz

 

 

PGE nowy system do zgłoszeń awarii

W związku z uruchomieniem w PGE Dystrybucja S.A. centralnego systemu przyjmowania zagrożeń związanych z pracą urządzeń i sieci elektroenergetycznych (np.: zerwane lub obniżone przewody, otwarte lub uszkodzone urządzenia elektryczne)  i  zgłoszeń dotyczących awarii w zasilaniu w energię elektryczną  odbiorców oraz informowania odbiorców o planowych i awaryjnych przerwach w dostawie energii PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna informuje że dedykowanym kanałem do zgłoszeń o zagrożeniach, zerwanych przewodach, usterkach urządzeń elektroenergetycznych, braku zasilania w energię elektryczną, nieprawidłowych parametrach napięcia itp.  jest nr 991. Pod nr 991 można również odsłuchać komunikaty dotyczące planowanych i awaryjnych  wyłączeń energii. Planowane przerwy w dostawie ogłaszane są również na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl/ w dziale planowane wyłączenia.

Czytaj więcej...