Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023

W dniu 31 grudnia 2019 roku upływa kadencja ławników wybranych do pełnienia tej funkcji na lata 2016-2019. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2019, poz. 52) podjęte zostały czynności niezbędne dla dokonania wyboru ławników na kolejną 4-letnią kadencję, określone kalendarzem zawartym w tej ustawie.

Czytaj więcej...

Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 94 w Gołczy informuje, że w dniach od 17 czerwca 2019r. do 24 czerwca 2019r. w godzinach od 08:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy w Gołczy, pok. 21 będzie wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej w dniu 28 lipca 2019r.

Czytaj więcej...

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Gołcza

Podczas VII sesji, która odbyła się w dniu 12 czerwca 2019r. Rada Gminy Gołcza udzieliła Wójtowi Gminy wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Absolutoryjną procedurę poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy za rok poprzedni oraz uchwała o wotum zaufania dla wójta. Podczas głosowania nad uchwałą obecnych było 14 radnych, 12 z nich głosowało za przyjęciem uchwały, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Czytaj więcej...

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie - informacja

W związku z wystąpieniem w miesiącu maj i czerwiec bieżącego roku intesywnych opadów atmosferycznych, na drogach. Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie zwrócił się o przekazanie mieszkancom informacji w ząłczeniu pismo - pobierz

Promesa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ulina Wielka

Wójt Gminy Lesław Blacha oraz przedstawiciele jednostki OSP Ulina Wielka odebrali w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie promesę na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Ulina Wielka. Środki finansowe zostały przyznane w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Czytaj więcej...

Dzień Samorządu Terytorialnego w Warszawie

W dniu 27 maja 2019 roku Wójt Gminy Lesław Blacha uczestniczył w obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego w Warszawie. Podczas uroczystości, która odbyła się w Belwederze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podkreśli znaczenie samorządu dla funkcjonowania państwa polskiego oraz nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce.

Czytaj więcej...

Gminny Dzień Dziecka

W dniu 1 czerwca 2019 roku na boisku sportowym w Makowie zorganizowany został Gminny Dzień Dziecka. Wśród nielimitowanych i bezpłatnych atrakcji znalazły się: zamki i zjeżdżalnie dmuchane, basen z kulkami, malowanie twarzy, paintball, gry i zabawy. Organizatorem wydarzenia był Wójt Gminy Gołcza oraz Stowarzyszenie „Makowianki”.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) zwołuje się VII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...