Hala pneum

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Gołczy

W dniu 28 października 2017r. w remizie OSP w Trzebienicach odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Gołczy. Spotkanie otworzył prezes zarządu dh Lesław Blacha witając wszystkich uczestników, członków zarządu i gościa Komendanta PSP w Miechowie Grzegorza Kosińskiego. W czasie posiedzenia, prezes zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu w mijającym roku oraz z działalności przeciwpożarowej i szkoleniowej.

Czytaj więcej...

Gołcza wysoko w XXIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin

W tegorocznej XXIII edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin - Małopolska 2017, Gmina Gołcza zajęła 2. miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej oraz wysokie 6. miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej. Podczas uroczystości podsumowania wyników, która odbyła się w Mucharzu w dniu 27 października 2017r., Wójt Gminy Lesław Blacha wraz z koordynatorem samorządowym turnieju – Markiem Machnikiem odebrali podziękowania za wkład w organizację turnieju oraz honorowe wyróżnienia

Czytaj więcej...

Asystenci Parlamentarni w Gołczy

Serdecznie zapraszamy na dyżur asystentów parlamentarnych - Posła Na Sejm RP Andrzeja Adamczyka oraz Senatora RP Marka Pęka, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Gołcza - sala obrad 8 listopada 2017 roku o godz. 9:30-11:00 (środa)

Zgłoszenie i nformacje:tel 12 257 90 32

Ostrzeżenie meteorologiczne 119 - opady śniegu

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie prognozuje wystąpienie opadów śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich od 5 cm do 15 cm, w górach miejscami do 30 cm. W górach zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie obowiązuje do godz.00:00 dnia 30.10.2017

Projekt od szkolenia do zatrudnienia - Yei.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Miechowie, zaprasza do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia - Yei”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W ramach miechowskiej grupy jest dostępnych 10 miejsc, rekrutacja: wrzesień-październik 2017 roku.

Szczegóły na plakacie. Zapraszamy!

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) zwołuje się XL sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 07 listopada 2017 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Szczepienie wolno żyjących lisów przeciw wściekliznie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie w nawiązaniu do pisma Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii               WIW-ChZ.913.6.74.2017 z dnia 16 października 2017r. informuje, że jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego odbędzie się w dniach od 2 do 12 listopada. Zostanie ona wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów i jej ręczne wyłożenie.

Czytaj więcej...

Wypłata zwrotu podatkowego akcyzowego II transza 2017

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że w kasie urzędu wypłacany jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla rolników, którzy złożyli wnioski w sierpniu 2017 roku i zadeklarowali zwrot kwoty do kasy urzędu. Niepobrana należność, zostanie po pomniejszeniu o koszty jej zwrotu, przekazana za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wnioskodawcy.