Informacja o miejscach wypełniania wniosków o dopłaty z pomocą pracowników Małopolskiej Izby Rolniczej

Informujemy, iż pracownicy Małopolskiej Izby Rolniczej służą pomocą w wypełnianiu wniosków o dopłaty. Aby utworzyń konto należy ze sobą zabrać: numer Producenta, 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego z Ewidencji Producentów, ostatnią kwotę otrzymaną z ARiMR w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o nadanie kodu dostępu.

Czytaj więcej...

Wiosenne przeglądy hodowlane koni

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zawiadamia o terminach i miejscowościach organizacji wisennych przeglądów hodowlanych koni. Sczegółowe informacje do pobrania tutaj

 

 

Lokalna Grupa Działania - Nabór wniosków

Miechowskie Stowarzyszeie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje z zakersu:

Czytaj więcej...

Dzień Kobiet w Gminie Gołcza

W tym roku Gminne Obchody Dnia Kobiet odbyły się 10 marca w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławicach. Na zaproszenie organizatorów święta Wójta Gminy Lesława Blachy oraz Przewodniczącego Rady Stanisława Makoli przybyły Panie reprezentujące na co dzień środowiska najbardziej aktywne społecznie. Nie zabrakło kół gospodyń wiejskich, członkiń Zespołu Instrumentalno – Wokalnego „Koral” oraz Klubu Senior +, radnych gminy i powiatu, sołtysek wsi, przedstawicielek Młodzieżowej Rady Gminy, kierowniczek jednostek organizacyjnych gminy i referatów urzędu.

Czytaj więcej...

Młodzież zapobiega pożarom

W dniu 9 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy odbyła się XII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami turnieju byli Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołczy. W turnieju udział wzięli uczniowie szkół z terenu gminy Gołcza w podziale na dwie kategorie wiekowe: szkoły podstawowe oraz gimnazjum i klasa VII szkoły podstawowej.

Czytaj więcej...

Uwaga konkurs - Najstrojniejsza Palma Wielkanocna

Zachęcamy do wzięcia udziału w XIV edycji Gminnego Konkursu Wielkanocnego "Najstrojniejsza Palma Wielkanocna 2018". Prace należy dostarczyć do biblioteki w Gołczy do dnia 20 marca (wtorek) do godz. 10.00. Więcej informacji w regulaminie konkursu, który można pobrać tutaj

 

Ubrania koszarowe dla OSP Ulina Wielka

Ochotnicza Straż Pożarna w Ulinie Wielkiej wzbogaciła się o sześć kompletów czteroczęściowych ubrań koszarowych. Nowo zakupioną odzież dla druhów ochotników, Wójt Gminy Lesław Blacha przekazał w dniu dzisiejszym Prezesowi OSP Dariuszowi Kurachowi oraz zastępcy Naczelnika OSP Pawłowi Rosie.

Czytaj więcej...

Obrady XLIII sesji Rady Gminy Gołcza

W dniu 28 lutego 2018r. odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Gołcza. W czasie obrad uczestnicy sesji wysłuchali sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok. Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych oraz w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy. Poruszony został temat repatriacji. Radni wyrazili wolę zaproszenia dwóch rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie gminy oraz określili zasady przyznawania pomocy dla repatriantów.

Czytaj więcej...