Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego

Dnia 27 października 2017r. , została wydana przez Wojewodę Małopolskiego na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Grzegorza Okaja, decyzja nr 41/BZ/2017 znak WI-XI.7840.1.89.2017.AS o zatwierdzeniu prokejtu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wyskokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Pogórska Wola do wezła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląsiego, opolskiego i wielkopolskiego - Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica- Sławków) oraz o zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów więcej...

Uczniowie z Gołczy Wicemistrzami Małopolski w halowej piłce nożnej chłopców

Warto pochwalić się sukcesem młodzieży gimnazjalnej z Gołczy, która zajęła II miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w halowej piłce nożnej chłopców i tym samym została Wicemistrzem Małopolski. Biorąc pod uwagę fakt, iż do rywalizacji przystąpiło ok. 200 szkół z województwa to bardzo duży sukces i wielka radość.

Czytaj więcej...

Wielofunkcyjne boiska sportowe w Wysocicach i Mostku

Gmina Gołcza może pochwalić się nowymi wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi, które powstały na miejscu zniszczonych boisk asfaltowych. Przy szkole podstawowej w Wysocicach oraz przy budynku po byłej szkole w Mostku wykonano nowoczesne boiska z modułowej nawierzchni polimerowej termoplastycznej, które przyciągają uwagę barwną kolorystyką.

Czytaj więcej...

Wyposażenie dla strażaków ochotników

Gmina Gołcza, w ramach uzyskanej pomocy finansowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z firm ubezpieczeniowych zakupiła sprzęt i ubrania specjalne na potrzeby ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP z Rzeżuśni, Szreniawy i Wielkanocy. Łączny koszt nowo zakupionego sprzętu wynosi blisko 20 tys. zł, z czego 5 tys. zł stanowi dofinansowanie z MSWiA oraz 6 700 zł z firm ubezpieczeniowych.

Czytaj więcej...

Nowy sprzęt dla OSP

W dniu wczorajszym, przy remizie OSP w Jaksicach odbyło się przekazanie sprzętu pożarniczego zakupionego w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”. W spotkaniu uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Domagała, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski, Wójt Gminy Książ Wielki Marek Szopa oraz przedstawiciele OSP z poszczególnych gmin.

Czytaj więcej...

Informacja dla hodowców drobiu

W związku z istniejącym zagrożeniem występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród posiadaczy drobiu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie zwraca się z prośbą do hodowców drobiu o podjęcie działań mających na celu wdrożenie zasad bioasekuracji w gospodarstwach przyzagrodowych zabezpieczających teren gospodarstwa przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.

Czytaj więcej...

Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Gołcza

Jak co roku, 11 listopada odbyła się w Gołczy uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Obchody rozpoczęły się od złożenia pod pamiątkową tablicą Józefa Piłsudskiego kwiatów przez Wójta Gminy Lesława Blachę, Przewodniczącego Rady Stanisława Makolę i Wiceprzewodniczącą Rady Dorotę Molendę. Orkiestra Dęta „Czapelanka” odegrała hymn państwowy,

Czytaj więcej...

Pomoc żywnościowa - wydawanie paczek - listopad 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje, że w dniach 22 - 24 listopada 2017 r. będą wydawane paczki żywnościowe dla osób, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wydawanie paczek odbędzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołczy:   w godzinach 9:00 – 14:00.  Zapraszamy po odbiór paczek.