I Olimpiada Przedszkolaka

W hali widowiskowo-sportowej w Gołczy odbyła się I Olimpiada Przedszkolaka. Wzięły w niej udział 4 drużyny składające się z najmłodszych uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy Gołcza. Konkurencje odbywały się w czterech dyscyplinach: tor przeszkód, bieg sztafetowy, skok w dal oraz rzut woreczkiem do celu.

Czytaj więcej...

Małopolskie świetlice wiejskie 2023

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego naszej gminie została przyznana dotacja w wysokości 18 340 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żarnowica w ramach konkursu pn. "Małopolskie świetlice wiejskie 2023". Udział środków własnych gminy Gołcza w zdaniu wyniósł 7860 zł.

Czytaj więcej...

Święty Mikołaj zawitał do Urzędu Gminy w Gołczy

O tym, że Święty Mikołaj przychodzi do dzieci 6 grudnia wie każdy. Jednak w tym roku gospodarz gminy i jego pracownicy musieli być wyjątkowo grzeczni, bo Mikołaj zawitał również do Urzędu Gminy w Gołczy. Niezwykłego jegomościa przybyłego w towarzystwie elfów powitał serdecznie Wójt Gminy Lesław Blacha.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuje się XLVI sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Czytaj więcej...

„Tradycja i rozwój Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Gołcza, Czapelanki”

W ramach projektu  „Tradycja i rozwój Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Gołcza, Czapelanki” zrealizowanego z programu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2023” zakupiono puzon basowy, trąbkę, kombo basowe oraz pulpity. Dodatkowo zorganizowany został andrzejkowy koncert muzyki filmowej i rozrywkowej. Wydarzenie połączone zostało z obchodami święta patronki muzyków Św. Cecylii. Orkiestra zagrała znane przeboje, a ich występ nagrodzony został gromkimi brawami.

Czytaj więcej...