zaproszenie do ankiety

Prośba o telefoniczne przekazywanie odczytów wodomierzy

W związku w wystąpieniem zagrożenia epidemicznego Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy zwraca się z prośbą do odbiorców usług o podawanie odczytów wodomierzy telefonicznie pod nr 012/388-60-29 wew.135. Faktury za zużytą wodę i odbiór ścieków będą dostarczane drogą tradycyjną. Jednocześnie prosimy o terminowe regulowanie należności na konto ZGK w banku lub przelewem internetowym.

Konkurs "Aktywni rolnicy w Małopolsce"

Do 20 listopada br. trwa kolejny konkurs związany z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 – „Aktywni rolnicy w Małopolsce”, którego organizatorem jest Urząd Statystyczny w Krakowie. Rolnicy poprzez udział w spisie rolnym dają możliwość promocji swojej gminy. Do nagrody zostanie wytypowana gmina o najwyższym udziale spisanych gospodarstw w dniu 20 listopada.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Gołcza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami) zwołuje się XIX sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 11 listopada 2020 roku (środa) o godzinie 09:30 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie odpadów komunalnych

Przypominamy, że od listopada odpady zmieszane są odbierane tylko raz w miesiącu, w dniu zbiórki odpadów segregowanych. Z uwagi na Święto Niepodległości (11 listopada - środa), zbiórka odpadów komunalnych w miejscowościach: Wielkanoc, Kamienica, Buk, Mostek, Cieplice, Chobędza, Ulina Wielka, Zawadka odbędzie się we wtorek 10 listopada.
Prosimy o terminowe uiszczanie opłat, których można dokonać przelewem na konto. Natomiast w kasie urzędu gminy opłaty będą możliwe w dniach 12-16 listopada 2020r.

Projekt "Wróć z POWERem!"

Wojewódzki Urząd Pracy  realizuje projekt "Wróć z POWERem!". Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego, które przebywały za granicą Polski min. 6 m-cy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce.

Czytaj więcej...

Gołcza znów bardzo wysoko w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza gmina zajęła 16 miejsce wśród 1537 gmin wiejskich w Polsce w XVI edycji Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Jest to bardzo dobry wynik, który stanowi ocenę skuteczności działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, środowiskowej, społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Czytaj więcej...

5 miejsce w kraju, 2 w województwie w XXVI Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2020

Nasza gmina wie, jak ważna jest promocja zdrowego stylu życia i sport. Mimo wielu ograniczeń spowodowanych epidemią w zakresie prowadzenia działalności sportowej i organizacji wydarzeń sportowych, Gmina Gołcza wzięła udział w XXVI Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2020 w ramach XII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. W tym roku uplasowała się na 5 pozycji w kraju i 2 w województwie w grupie od 5 tys. do 7,5 tys. mieszkańców.

Czytaj więcej...