PlakatDzien Dziecka

plakat RemigiuszRczka

Noworoczny koncert "Hej kolęda, kolęda!"

W minioną niedzielę w hali sportowej w Gołczy odbył się Noworoczny Koncert Kolęd. Występy uroczystym przemarszem rozpoczęła Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Gołcza „Czapelanka”, a następnie zagrała kilka znanych kolęd. Podczas koncertu zostały rozdane pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w gminnym konkursie na ozdobę świąteczną.

Czytaj więcej...

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Gołcza informuje, iż w dniach od 16.01.2023 r. do 28.02.2023 r. na terenie Gminy Gołcza przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Czytaj więcej...

Wnioski na zakup węgla

Gmina Gołcza rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023r. Wnioski o zakup mogą złożyć osoby uprawnione.

 

Czytaj więcej...

Rada Gminy uchwaliła Strategię Rozwoju Gminy Gołcza

Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Gołcza, w głównej mierze poświęcona była uchwaleniu Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022 – 2030. Strategia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, diagnozującym uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Wskazuje obszary, cele i kierunki polityki rozwoju w ujęciu długofalowym. Pełni kluczową rolę jako generalny plan postępowania władz gminy, we współpracy z różnymi partnerami, w perspektywie do 2030 roku.

Czytaj więcej...

Stroje ludowe dla KGW Wysocice

Koła Gospodyń Wiejskich odgrywają w naszej gminie wielką rolę. Niejednokrotnie dały się poznać jako grupy pań pracowitych, ambitnych, pomysłowych, zaangażowanych w pielęgnowanie tradycji lokalnych. Biorą udział w licznych wydarzeniach kulturalnych oraz konkursach kulinarnych. Gmina Gołcza wspiera i promuje ich działalność oraz cieszy się z odnoszonych przez nie sukcesów.

Czytaj więcej...

Małopolskie świetlice wiejskie 2022

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Gminie Gołcza została przyznana dotacja w wysokości 26 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Przybysławice w ramach konkursu pn. "Małopolskie świetlice wiejskie 2022".

Czytaj więcej...

Informacja

Informujemy, iż Urząd Gminy w Gołczy w dniu 30.12.2022r.(piątek) będzie czynny do godz. 12.00.