zaproszenie do ankiety

Akcja "Wspieraj Seniora"

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń na infolinię 22 505-11-11 i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa lub pod numer telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy (12) 388 64 11. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Czytaj więcej...

Informacja - Paczki Żywnościowe 2020/21 – składanie oświadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy przedłuża do dnia 31.12.2020r przyjmowanie oświadczeń mieszkańców gminy Gołcza na paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 . Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku z wystąpieniem na terenie kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie zwraca się do hodowców drobiu o podjęcie działań mających na celu wdrożenie zasad bioasekuracji w gospodarstwach przyzagrodowych zabezpieczających teren gospodarstwa przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków. Więcej informacji tutaj

Gmina Gołcza przyjęła repatriantów z Kazachstanu

W dniu 27 listopada 2020r. do Polski przybyło 168 repatriantów z Kazachstanu. Wśród nich 6 osobowa rodzina, którą przyjęła Gmina Gołcza. Nowych mieszkańców naszej gminy powitał na lotnisku Chopina w Warszawie Wójt Gminy Lesław Blacha. Dla repatriantów przygotowane zostały mieszkania w budynku komunalnym w Ulinie Małej.

Czytaj więcej...

Kontakt do firmy TAMAX

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż odbiór koszy na śmieci przez firmę TAMAX jest indywidualną sprawą między firmą TAMAX, a mieszkańcami z którymi zawierała stosowne umowy. Urząd w ramach współpracy jedynie informuje o terminach odbiorów koszy w poszczególnych miejscowościach.
Wszelkie zapytania w sprawie odbioru koszy prosimy kierować do firmy TAMAX tel:  41 381 15 81.