II Gminne Halowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W dniu 20.01.2024 roku w hali sportowej w Gołczy odbyły się II Gminne Halowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Do rywalizacji przystąpiło 16 drużyn, w tym 6 dziewczęcych i 10 chłopięcych. W grupie dziewcząt pierwsze miejsce zajęła MDP Gołcza, drugie MDP Czaple Wielkie, trzecie MDP Szreniawa. Natomiast w grupie chłopców pierwsze miejsce zdobyła MDP Gołcza, drugie MDP Trzebienice i trzecie II drużyna MDP Gołcza . Najlepszy czas wśród dziewcząt osiągnęła Paulina Wolnicka z MDP Gołcza, natomiast najszybszy wśród chłopców był Kacper Kobiński z MDP Gołcza.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym wsparcie rodziny poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Gołcza. Więcej informacji tutaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: „Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Gołcza”. Więcej informacji tutaj

Noworoczne Spotkanie 2024

Noworoczne spotkanie zorganizowane w dniu 13 stycznia 2024r. było okazją do złożenia życzeń, gratulacji i podziękowań, a także uhonorowania osób, którzy swoją postawą, czy wieloletnią pracą znacząco wpływają na rozwój gminy. Doceniono również firmy, które w sposób szczególny wyróżniają się w sferze biznesu oraz wspierają działalność Gminy Gołcza.

Czytaj więcej...

Informacja o możliwości uczestnictwa mieszkańców w projekcie parasolowym dot. odnawialnych źródeł energii

Wójt Gminy Gołcza informuje o możliwości uczestnictwa mieszkańców w projekcie parasolowym realizowanym przez gminę GOŁCZA w ramach programu: Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE (Odnawialne Źródła Energii) realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne dot. oblodzeń i silnego wiatru

IMGW-PIB ostrzega przed marznącymi opadami deszczu powodującymi oblodzenie na drogach i chodnikach. Możliwość wystąpienia zjawisk od godz. 22:00 w dn. 04.01.2024r. do godz. 09:00 w dn. 05.01.2024r. IMGW-PIB ostrzega także przed silnym wiatrem, który prognozowany jest od godz. 19:00 w dn. 04.01.2024r. do godz. 04:00 w dn. 05.01.2024r.

XLVII sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej w tym roku sesji w dniu 28 grudnia, Rada Gminy Gołcza podjęła uchwały dotyczące planu pracy Komisji oraz Rady Gminy. Następnie przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 – 2028, a także dokonano zmiany w budżecie gminy na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Czytaj więcej...

Informacja o pracy PSZOK

Informujemy, iż w dniu 30 grudnia 2023r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gołczy będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.