zaproszenie do ankiety

Przedłużony termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

Uprzejmie informujemy, że Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r. Więcej informacji tutaj

 

,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje o rozpoczęciu kolejnej, jedenastej edycji Konkursu Plastycznego dla Dzieci, pod hasłem ,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa wiejskiego.

Czytaj więcej...

Ważna informacja w sprawie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym tj. 4 lutego 2021 r. Gmina Gołcza otrzymała informację od Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa, iż mimo wcześniejszych zapewnień nie będzie możliwości wprowadzania zmian w ramach projektu “Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”- instalacje fotowoltaiczne, zestawy kolektorów słonecznych.

Czytaj więcej...

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

WÓJT GMINY GOŁCZA – Gminny Komisarz Spisowy w Gołczy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021. Spis będzie przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Termin składania ofert: od 01 do 09 lutego 2021r. Więcej informacji tutaj

Nabór wniosków w programie "Rodzina 500+"

Od 1 lutego rozpoczął się elektroniczny nabór wniosków w programie „Rodzina 500+”. Prawo do świadczenia „500+” będzie ustalane na okres od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. Nabór wniosków drogą tradycyjną będzie możliwy od 1 kwietnia. Więcej informacji tutaj

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że od dnia 1 lutego do końca lutego 2021 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie (oryginały do wglądu), dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020r. do 31 stycznia 2021r.

Wniosek pobierz, Oświadczenie pobierz

Informacje dotyczące rozbudowy sieci gazowej

Poniżej udostępniamy mieszkańcom podstawowe informacje dotyczące rozbudowy sieci gazowej oraz deklarację przyłączenia nieruchomości do sieci. Polska Spółka Gazownictwa w Krakowie przystąpi do realizacji ww. inwestycji wówczas, gdy większość mieszkańców wsi wyrazi chęć przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.

Czytaj więcej...

Nowe stawki opłat za wywóz odpadów

Szanowni Mieszkańcy, od nowego roku obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów. Gmina nie zarabia na śmieciach, jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu opłat zebranych od mieszkańców za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nakłada na gminę obowiązek zorganizowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, który ma się samofinansować z opłat pochodzących od mieszkańców.

Czytaj więcej...